Catalogi van belangrijke bibliotheken

Hieronder vind je koppelingen naar online catalogi van Belgische en buitenlandse bibliotheken.

België

 • Unicat « Collectieve catalogus van België

Universiteits- & hogeschoolbibliotheken

 • Antilope « Collectieve catalogus van tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken
 • BORéAL « Bibliothèque On-line du Réseau de l'Académie ‘Louvain’: UCL | FUSL | FUNDP | FUCaM
 • EhB « Erasmushogeschool
 • Limo « LIBIS-net (bevat de catalogi van de bibliotheken van de KUL-Associatie)
 • UA (Anet) « Universiteit Antwerpen | Universiteit Hasselt
 • UGent « Universiteit Gent
 • ULB « Université Libre de Bruxelles
 • ULg « Université de Liège
 • UMONS « Université de Mons
 • Vlerick « Vlerick Leuven Gent Management School
 • VUB « Vrije Universiteit Brussel

Nationale bibliotheek

Overheidsbibliotheken en socioculturele organisaties

 • BIBIS « Gemeenschappelijke catalogus van de bibliotheken van de Vlaamse overheid
 • felnet « Flanders Environmental Library Network
 • NBB « Nationale Bank van België (ook beschikbaar via Limo; uitlenen alleen via IBL)
 • Onderwijsbibliotheek « Bibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel
 • Queteletfonds « Bibliotheek van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • ROSA « Bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies

Openbare bibliotheken

 • Bibliotheeknetwerk « Catalogi van de Vlaamse provincies en gemeenten
 • BruNO « Brussels Netwerk Openbare bibliotheken
 • Muntpunt « Catalogus van de Hoodstedelijke Bibliotheek & Informatiecentrum
 • Vlacc « Vlaamse Centrale Catalogus (openbare bibliotheken)

Buitenland

Universiteits- & hogeschoolbibliotheken

 • TUDelft « Technische Universiteit Delft (Nederland)
 • TUE « Technische Universiteit Eindhoven (Nederland)
 • Universiteit Leiden « Universiteit Leiden (Nederland)
 • UvA « Universiteit van Amsterdam (Nederland)

Nationale bibliotheken

Overheidsbibliotheken

 • ECLAS « European Commission Libraries Catalogue

Allerlei

 • Online Library Directory « Collection of links to digital libraries around the world
 • WorldCat « 's werelds grootste netwerk van bibliotheekmaterialen en -diensten