Odisee Bibliotheken

Hier vind je alle mogelijke informatie over de bibliotheekdiensten van Odisee. Elk van de 5 campussen heeft een eigen bibliotheek waarvan de collectie afgestemd is op de vakken die op de betreffende campus onderwezen worden voor zowel de professionele opleidingen als de KU Leuven academische opleidingen op campus. In onze Missie en Doelstellingen kan je lezen waar we voor willen staan.

Alle studenten en personeelsleden van de instellingen van de KU Leuven Associatie hebben gratis toegang tot alle bibliotheken van de KU Leuven Associatie hogescholen en universiteit.

In al onze bibliotheken dienen al de gebruikers de Belgische Auteurswet en de aanverwante wetgeving te respecteren.

Heb je nog vragen, contacteer ons:

        Voor het uitlenen van audio-visuele apparatuur en laptops ga je via Cheqroom.

Google Scholar:

Google Custom SearchWetenschappelijke literatuur zoeken met Google Wetenschap